Lejebetingelser

Lejeaftalen
Lejeaftalen omfatter feriehuset med indbo samt renovation. Energiforbrug afregnes ved afrejse. Feriehuset må kun benyttes af det i lejeaftalen aftalte antal personer. Telte og campingvogne må ikke opstilles på grunden.

Ved lejeaftalens indgåelse fremsender Esmark lejebevis til lejer. Ekspeditionsgebyret er kr. 139,- pr. kontrakt. Den aftalte leje skal betales i to rater:

 • 1. rate betales skal indbetales senest 7 dage efter booking og udgør 33 % af lejen
 • 2. rate betales senest 8 uger inden ankomst og udgør de resterende 67 % af lejen

Er der færre end 8 uger til ankomst, skal det samlede beløb betales straks. Betalingsfrister m.m. fremgår af lejebeviset.

Esmark forbeholder sig retten til at annullere kontrakten, hvis betalingsfristerne ikke overholdes.

Annullering
Lejer kan til enhver tid skriftligt annullere lejeaftalen. Annulleringer afregnes efter følgende gebyrsatser:

 • Indtil 1. september for lejeaftaler med start i det efterfølgende år – 0% af lejebeløbet (Gratis)
 • Annullering indtil 90 dage før ankomst – 20% af lejebeløbet
 • Annullering 60-90 dage før ankomst – 50% af lejebeløbet
 • Annullering 30-60 dage før ankomst – 70% af lejebeløbet
 • Annullering 15-30 dage før ankomst – 90% af lejebeløbet
 • Ved senere annullering betales det fulde lejebeløb

Overdragelse af lejeaftale
Det er lejer tilladt – mod et ekspeditionsgebyr på DKK 350,00 – at overdrage lejeaftalen til en anden lejer.

Ændring/Ombooking
Ændring eller ombooking af lejekontrakten (indenfor samme kalenderår) kan ske indtil 90 dage før lejestart mod en betaling af et ændringsgebyr på kr. 350,-

Afbestillingsforsikring
Esmark anbefaler lejer at tegne den afbestillingsforsikring, som tilbydes i samarbejde med Europæiske Rejseforsikring. Her fås den bedste dækning til en rigtig fornuftig pris. Forsikringen er naturligvis uden selvrisiko. Afbestillingsforsikringen skal tegnes senest 14 dage efter kontraktdato.
Læs mere om fordele ved en forsikring her

Lejers ansvar
Lejeren forpligter sig til at behandle feriehuset ordentligt og må sørge for, at det lejede ved afrejsen forlades i ryddelig og rengjort stand.

Medbringes hund, skal lejer rengøre huset for hundehår inden afrejse, også selvom der er bestilt rengøring eller rengøringen er inklusiv i lejen. Læs mere om ferie med hund her.

For yderligere information omkring rengøring af feriehuset henvises til afsnittet Feriehusets ABC. Her finder du også nyttig information om f.eks.betalingskanaler og byggelarm.

Lejeren er ansvarlig for alt, hvad der tilhører feriehuset og er ligeledes forpligtet til før afrejsen at erstatte eventuelle selvforvoldte skader, der opstår på boligen eller indboet. Skulle der under lejemålet opstå skader, er lejeren forpligtet til straks at underrette Esmark herom, så der kan tages hånd om sagen.

Hverken ejeren af feriehuset eller Esmark påtager sig noget ansvar overfor lejeren eller dennes ejendom. Lejer har dermed selv ansvaret for sin forsikringsdækning under opholdet.

Depositum
Esmark opkræver normalt ikke depositum.
Dog forbeholder Esmark sig dog retten til at opkræve depositum i følgende tilfælde:

Depositum vil blive tilbagebetalt senest 14 dage efter afrejse, såfremt huset er efterladt efter forskrifterne. Energiomkostninger kan ikke modregnes i betalt depositum, men betales separat.

Reklamationer
Skulle der imod forventning være reklamationer i forbindelse med det lejede feriehus, skal dette meddeles Esmark hurtigst muligt og indenfor Esmarks normale åbningstider. Herefter vil Esmark hurtigst muligt udbedre manglen.

Reklamationer vedrørende rengøring skal meddeles Esmark straks ved ankomst og før indflytning i feriehuset. Esmark vil herefter hurtigst muligt besigtige feriehuset og iværksætte eventuel yderligere rengøring.

Ved ankomst udenfor kontorets åbningstid frasiger lejer sig reklamationsretten hvad angår rengøringen.

Reklamationer, som modtages ved og efter afrejse, anerkendes ikke.

Bliver vores serviceteam under opholdet pålagt at løse en opgave i det lejede feriehus, må kæledyr ikke lades alene i huset. Er kæledyr alene i huset, går servicemedarbejderen ikke ind.

Kan der ikke findes en løsning kan du indgive en klage til Ankenævnet for Feriehusudlejning eller via EU’s klageplatform.

Generelt
Esmark er i tilfælde af forhøjede skatter og afgifter berettiget til, mod tydelig dokumentation, at forhøje lejen tilsvarende.

I tilfælde af at feriehuset på grund af force majeure såsom krig, strejke, naturkatastrofer ikke kan stilles til rådighed, er Esmark berettiget til at opsige lejemålet med omgående virkning.

Esmark er ikke ejer af feriehuset, men blot formidler mellem lejer og ejer. Esmark formidler de på hjemmesiden beskrevne feriehuse og alle oplysninger på hjemmesiden er givet efter bedste evne og overbevisning. Esmark kan ikke holdes ansvarlig for støjgener fra f.eks. byggeri, ombygninger, militær o. lign.

Eventuelle retsstridigheder, som angår lejemålet, behandles ved retten i Herning.

ESMARK på facebook

Vind kr. 3.650,-

Få gratis tips og ideer og vær med i lodtrækningen om feriegavekort.

Tilmeld nyhedsbrev

Find sommerhus

Ønsker til huset:
Nulstil » Alle søgekriterier » Skjul udvidet søgning »
Søg
Sommerhuse i Danmark
Ferie ved Vesterhavet
 • - Søndervig
 • - Hvide Sande
 • - Henne Strand
 • - Blåvand

   

  97 31 55 40
  post@esmark.dk

  Sitemap
  Søger...