Lejebetingelser 2020

Lejeaftalen

Lejeaftalen omfatter feriehuset med indbo samt renovation. Energiforbrug afregnes ved afrejse. Feriehuset må kun benyttes af det i lejeaftalen aftalte antal personer. Telte og campingvogne må ikke opstilles på grunden.

Ved lejeaftalens indgåelse fremsender Esmark lejebevis til lejer. Ekspeditionsgebyret er kr. 139,- pr. kontrakt. Den aftalte leje skal betales i to rater:

 • 1. rate betales skal indbetales senest 7 dage efter booking og udgør 33 % af lejen plus ekspeditionsgebyr
 • 2. rate betales senest 60 dage inden ankomst og udgør de resterende 67 % af lejen plus eventuelle tilkøb.

Er der færre end 60 dage til ankomst, skal det samlede beløb betales straks. Betalingsfrister m.m. fremgår af lejebeviset. Hvis betalingsfrister ikke overholdes forbeholder Esmark sig retten til uden varsel at betragte det som lejers annullering af lejeaftalen.

Annullering

Lejer kan til enhver tid skriftligt annullere lejeaftalen. Annulleringer afregnes efter følgende gebyrsatser:

 • Annullering indtil 90 dage før ankomst - 20% af lejebeløbet
 • Annullering 60-90 dage før ankomst - 50% af lejebeløbet
 • Annullering 30-60 dage før ankomst - 70% af lejebeløbet
 • Annullering 15-30 dage før ankomst - 90% af lejebeløbet
 • Ved annullering senere end 15 dage før ankomst betales det fulde lejebeløb

Administrationsgebyr og eventuel rejseforsikringssum refunderes ikke.

Overdragelse af lejeaftale

Det er lejer tilladt - mod et ekspeditionsgebyr på DKK 350,- at overdrage lejeaftalen til en anden lejer.

Afbestillingsforsikring

Esmark anbefaler lejer at tegne en afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen skal normalt tegnes senest 14 dage efter bookingdato. Flere informationer og forsikringsbetingelserne findes på https://esmark.dk/info/forsikring/.

Ændring/Ombooking

Ændring eller ombooking af lejekontrakten (indenfor samme kalenderår) kan ske indtil 90 dage før lejestart mod en betaling af et ændringsgebyr på kr. 350,-

Lejers ansvar

Lejeren forpligter sig til at behandle feriehuset ordentligt og at huset forlades i en ryddelig og rengjort tilstand ved afrejse. Medbringes der hund, skal lejer rengøre huset for hundehår inden afrejse - også selvom der er bestilt rengøring eller denne er inkluderet i lejen.

Lejeren er ansvarlig for alt, hvad der tilhører feriehuset og er ligeledes forpligtet til før afrejsen at erstatte eventuelle selvforvoldte skader, der opstår på boligen eller indboet. Skulle der under lejemålet opstå skader, er lejeren forpligtet til straks at underrette Esmark herom, så der kan tages hånd om sagen.

Hverken ejeren af feriehuset eller Esmark påtager sig noget ansvar overfor lejeren eller dennes ejendom. Lejer har dermed selv ansvaret for sin forsikringsdækning under opholdet.

Forbrugsomkostninger

Energiforbrug, og i enkelte huse vandforbrug, - er ikke inkluderet i lejen, medmindre andet er angivet. Forbrugsomkostninger og eventuelle andre åbne poster skal betales ved nøgleaflevering.

Depositum

Esmark opkræver normalt ikke depositum. Dog forbeholder Esmark sig dog retten til at opkræve depositum i følgende tilfælde:

 • Ungdomsgrupper under 25 år, DKK 5000 per person
 • Hvis husejer kræver depositum
 • I andre specielle tilfælde hvis Esmark skønner det påkrævet

Depositum vil blive tilbagebetalt senest 14 dage efter afrejse, såfremt huset er efterladt efter forskrifterne. Energiomkostninger kan ikke modregnes i betalt depositum, men betales separat.

Reklamationer

Skulle der imod forventning være reklamationer i forbindelse med det lejede feriehus, skal dette meddeles Esmark hurtigst muligt og indenfor Esmarks normale åbningstider. Herefter vil Esmark hurtigst muligt udbedre manglen.

Reklamationer vedrørende rengøring skal meddeles Esmark straks ved ankomst og før indflytning i feriehuset. Esmark vil herefter hurtigst muligt besigtige feriehuset og iværksætte eventuel yderligere rengøring.

Ved ankomst udenfor kontorets åbningstid frasiger lejer sig reklamationsretten hvad angår rengøringen.

Reklamationer, som modtages ved og efter afrejse, anerkendes ikke. Bliver vores serviceteam under opholdet pålagt at løse en opgave i det lejede feriehus, må kæledyr ikke lades alene i huset. Er kæledyr alene i huset, går servicemedarbejderen ikke ind.

Kan der ikke findes en løsning kan du indgive en klage til Ankenævnet for Feriehusudlejning eller via EU’s klageplatform.

Persondata

Esmark behandler en række personoplysninger om Lejeren. Du kan læse mere herom i vores Persondata- og cookiepolitik på https://esmark.dk/info/persondata/.

Generelt

Esmark er i tilfælde af forhøjede skatter og afgifter berettiget til, mod tydelig dokumentation, at forhøje lejen tilsvarende. 

I tilfælde af at feriehuset på grund af force majeure såsom krig, strejke eller naturkatastrofer ikke kan stilles til rådighed, har Esmark ret til at trække sig ud af lejekontrakten med øjeblikkelig virkning.

Feriehuset må ikke uden forudgående aftale bebos eller bruges sammen med flere personer og / eller kæledyr end beskrevet i husets beskrivelse. Dette vil blive set som kontraktbrud, og i dette tilfælde kan Esmark opsige lejemålet uden varsel og med øjeblikkelig virkning, uden tilbagebetaling af eventuelle indbetalinger, som lejeren allerede har foretaget.

Esmark er ikke ejer af feriehuset, men blot formidler mellem lejer og ejer. Esmark formidler de på hjemmesiden beskrevne feriehuse og alle oplysninger på hjemmesiden er givet efter bedste evne og overbevisning.

Esmark kan ikke holdes ansvarlig for støjgener fra f.eks. byggeri, ombygninger, militær o. lign.

Eventuelle retsstridigheder, som angår lejemålet, behandles ved retten i Herning.

Skjul filtre

Find sommerhus

Ønsker til huset:
Nulstil » Alle søgekriterier »
Søg
esmark-dk-map-visuel
Sommerhuse i Danmark
Ferie ved Vesterhavet
 • - Søndervig
 • - Hvide Sande
 • - Henne Strand
 • - Blåvand
icon

 

69 15 96 11
post@esmark.dk

Cvr: 26257409

SitemapPersondata- og cookiepolitik
Søger...